You are here

Career Paths

Op zoek naar de volgende stap in jouw loopbaan? Onderzoek wat je mogelijkheden zijn binnen zorg en welzijn of andere sectoren! Klik onderstaande loopbaanpaden open voor meer informatie. 

Van school naar Assistent dienstverlening en zorg (1)

Pricing: 
Vind je bij het aanbod van de onderwijsinstelling en eventueel bij www.duo.nl
Duration: 
1 jaar
Je bent 16 jaar of ouder en wil graag gaan werken in zorg of dienstverlening

De BOL opleiding

Wil jij nog wel een paar jaar naar school? Bij een bol-opleiding word je eerst volledig opgeleid voordat je gaat werken. Je zit de meeste tijd op school en tijdens je opleiding doe je verschillende stages in de beroepspraktijk. En, met een mbo-diploma niveau 4 op zak kun je ook nog verder leren aan het hbo.

De BBL opleiding

Wil jij een beroepsopleiding doen waarbij je veel in de praktijk leert en minder naar school gaat? Kies dan voor een bbl-opleiding. Je leert vooral door 'te doen'. Je werkt minimaal 24 uur en gaat meestal een dag per week naar school. Om een bbl-opleiding te kunnen volgen, moet je een baan hebben bij een erkend leerbedrijf. Op de website www.stagemarkt.nl kun je alle erkende leerbedrijven vinden en per opleidingsrichting de beschikbare leerwerkplekken.

Assistent dienstverlening en zorg (1)

Als assistent dienstverlening en zorg kun je op veel verschillende plekken aan het werk, zoals in een verzorgingshuis, kinderopvang of in een zwembad. Je werkt bijvoorbeeld in de schoonmaak, of je doet kleine reparaties. Maar ook bedienen, eenvoudig receptiewerk of helpen in een kapsalon kan tot je takenpakket behoren. Je hebt heel veel contact met de klanten en je zorgt ervoor dat mensen zich goed voelen.

Van school of Assistent dienstverlening & zorg (1) naar Helpende Zorg & Welzijn (2)

Pricing: 
Vind je bij het aanbod van de onderwijsinstelling en eventueel bij www.duo.nl
Duration: 
1 tot 2 jaar
Start

Je bent 16 jaar of ouder en

 • Je hebt een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg, bij voorkeur zorg & welzijn.
 • Je hebt een diploma op niveau 1.
BOL of BBL route

De BOL opleiding

Wil jij nog wel een paar jaar naar school? Bij een bol-opleiding word je eerst volledig opgeleid voordat je gaat werken. Je zit de meeste tijd op school en tijdens je opleiding doe je verschillende stages in de beroepspraktijk. En, met een mbo-diploma niveau 4 op zak kun je ook nog verder leren aan het hbo.

De BBL opleiding

Wil jij een beroepsopleiding doen waarbij je veel in de praktijk leert en minder naar school gaat? Kies dan voor een bbl-opleiding. Je leert vooral door 'te doen'. Je werkt minimaal 24 uur en gaat meestal een dag per week naar school. Om een bbl-opleiding te kunnen volgen, moet je een baan hebben bij een erkend leerbedrijf. Op de website www.stagemarkt.nl kun je alle erkende leerbedrijven vinden en per opleidingsrichting de beschikbare leerwerkplekken.

Helpende Zorg & Welzijn (2)

Je zorgt voor een fijne leef- en woonomgeving voor mensen die hulp nodig hebben of voor kinderen. Jij helpt hen bij hun persoonlijke verzorging en in het huishouden. Je kunt helpen bij het eten en drinken, wassen en aankleden. En natuurlijk heb je aandacht voor hen en bied je een luisterend oor. Het is dankbaar werk: jouw inzet is voor de mensen die jij helpt heel belangrijk. Jouw werkplek is bij een zorg- of welzijnsinstelling, zoals een verzorgings-verpleeghuis, buurthuis, kinderdagverblijf of een instelling voor mensen met een beperking. Maar je kunt ook bij mensen thuis werken een instelling voor mensen met een beperking. Maar je kunt ook bij mensen thuis werken.

Van starter, school of Helpende (2) naar Verzorgende IG (3)

Pricing: 
Vind je bij het aanbod van de onderwijsinstelling en eventueel bij www.duo.nl
Duration: 
1 tot 3 jaar
Start

Je bent 16 jaar of ouder en hebt:

 • Een diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • Een overgangsbewijs havo of vwo 3 naar 4.
 • Een diploma mbo-niveau 2 of vergelijkbaar
Persoonlijkheids- of Capaciteitentest

Tijdens een intakeprocedure voor een BBL-route kan het zijn dat je een test moet doen voor de aanleg voor de competenties doe gewenst zijn in de zorg.

BBL of BOL route

De BOL-opleiding

Wil jij nog wel een paar jaar naar school? Bij een bol-opleiding word je eerst volledig opgeleid voordat je gaat werken. Je zit de meeste tijd op school en tijdens je opleiding doe je verschillende stages in de beroepspraktijk. En, met een mbo-diploma niveau 4 op zak kun je ook nog verder leren aan het hbo.

De BBL-opleiding

Wil jij een beroepsopleiding doen waarbij je veel in de praktijk leert en minder naar school gaat? Kies dan voor een bbl-opleiding. Je leert vooral door 'te doen'. Je werkt minimaal 24 uur en gaat meestal een dag per week naar school. Om een bbl-opleiding te kunnen volgen, moet je een baan hebben bij een erkend leerbedrijf. Op de website www.stagemarkt.nl kun je alle erkende leerbedrijven vinden en per opleidingsrichting de beschikbare leerwerkplekken.

Verzorgende IG (3)

Als verzorgende in de individuele gezondheidszorg (IG) help je mensen die zorg nodig hebben om zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Je biedt professionele hulp aan mensen bij hun dagelijkse verzorging en je bent er ook voor meer specialistische zorg zoals wondverzorging. Je kunt werken in een verpleeg- en verzorgingshuis, thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en kraamzorg.

Van Verzorgende IG (3) of Verpleegkundige (4) naar Praktijkopleider (4)

Pricing: 
Vind je bij het aanbod van de onderwijsinstelling en eventueel bij www.duo.nl
Duration: 
1 jaar
Start

Je hebt:

 • Een relevant vakdiploma niveau 3 of 4.
 • Relevante werkervaring binnen de welzijn-, zorg- of dienstverleningssector.
 • Minimaal twee stagiaires en twee werkbegeleiders om te begeleiden.
 • Een coach (vanuit de instelling) die jouw leerproces volgt en ondersteunt.
BBL route

De BBL-opleiding

Wil jij een beroepsopleiding doen waarbij je veel in de praktijk leert en minder naar school gaat? Kies dan voor een bbl-opleiding. Je leert vooral door 'te doen'. Je werkt minimaal 24 uur en gaat meestal een dag per week naar school. Om een bbl-opleiding te kunnen volgen, moet je een baan hebben bij een erkend leerbedrijf. Op de website www.stagemarkt.nl kun je alle erkende leerbedrijven vinden en per opleidingsrichting de beschikbare leerwerkplekken.

Praktijkopleider (4)

Als praktijkopleider werk je op uitvoerend en faciliterend niveau. Je bent verantwoordelijk voor het totale leerproces van deelnemers aan de beroepspraktijkvorming (BPV). Je kunt werkbegeleiders coachen bij het uitvoeren van hun taken, een leerplan voor de stagiair/leerling opstellen en uit (laten) voeren en een opleidingstraject voor alle betrokkenen organiseren en coördineren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van begeleiden en beoordelen binnen de instelling (afdeling/locatie). Je voert zowel organisatorische, didactische en begeleidende werkzaamheden uit.

In kleinere organisaties of bij een gering aantal BPV-plaatsen, combineer je je functie vaak met een functie in het primaire proces (uitvoerend of leidinggevend) of met die van werkbegeleider.

Van school, starter of Helpende (2) naar Medewerker Maatschappelijke Zorg (3)

Pricing: 
Vind je bij het aanbod van de onderwijsinstelling en eventueel bij www.duo.nl
Duration: 
1 tot 3 jaar
Start

Je bent 16 jaar of ouder en hebt:

 • Een diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • Een overgangsbewijs havo of vwo 3 naar 4
 • Een diploma mbo-niveau 2 of vergelijkbaar.
De BOL of BBL route

De BOL-opleiding

Wil jij nog wel een paar jaar naar school? Bij een bol-opleiding word je eerst volledig opgeleid voordat je gaat werken. Je zit de meeste tijd op school en tijdens je opleiding doe je verschillende stages in de beroepspraktijk. En, met een mbo-diploma niveau 4 op zak kun je ook nog verder leren aan het hbo.

De BBL-opleiding

Wil jij een beroepsopleiding doen waarbij je veel in de praktijk leert en minder naar school gaat? Kies dan voor een bbl-opleiding. Je leert vooral door 'te doen'. Je werkt minimaal 24 uur en gaat meestal een dag per week naar school. Om een bbl-opleiding te kunnen volgen, moet je een baan hebben bij een erkend leerbedrijf. Op de website www.stagemarkt.nl kun je alle erkende leerbedrijven vinden en per opleidingsrichting de beschikbare leerwerkplekken.

Medewerker Maatschappelijke Zorg (3)

Als medewerker maatschappelijke zorg werk je vaak één op één met mensen maar het kan ook voorkomen dat je gezinnen of groepen begeleidt. Je helpt mensen met de dagelijkse bezigheden zoals aankleden, wassen en tandenpoetsen. Je helpt mensen met het praten over hun psychische problemen en zorgen. Je let daarbij goed op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van deze mensen. Als je klaar bent met de opleiding Medewerker Maatschappelijke zorg kun je aan de slag in onder andere de gehandicaptenzorg, gezondheidszorg, ouderenzorg en maatschappelijke opvang. Je kunt werken in bijvoorbeeld een ziekenhuis of bij een welzijnsinstelling.

Van school, starter of MMZ (3) naar Medewerker Maatschappelijke zorg (4)

Pricing: 
Vind je bij het aanbod van de onderwijsinstelling en eventueel bij www.duo.nl
Duration: 
1 tot 3 jaar
Start
 • Een diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;
 • Een overgangsbewijs havo of vwo 3 naar 4;
 • Een diploma mbo-niveau 3 of vergelijkbaar.
BOL of BBL route

De BOL-opleiding

Wil jij nog wel een paar jaar naar school? Bij een bol-opleiding word je eerst volledig opgeleid voordat je gaat werken. Je zit de meeste tijd op school en tijdens je opleiding doe je verschillende stages in de beroepspraktijk. En, met een mbo-diploma niveau 4 op zak kun je ook nog verder leren aan het hbo.

De BBL-opleiding

Wil jij een beroepsopleiding doen waarbij je veel in de praktijk leert en minder naar school gaat? Kies dan voor een bbl-opleiding. Je leert vooral door 'te doen'. Je werkt minimaal 24 uur en gaat meestal een dag per week naar school. Om een bbl-opleiding te kunnen volgen, moet je een baan hebben bij een erkend leerbedrijf. Op de website www.stagemarkt.nl kun je alle erkende leerbedrijven vinden en per opleidingsrichting de beschikbare leerwerkplekken.

Medewerker Maatschappelijke Zorg (4)

Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg

Als Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg begeleid  je  mensen met een beperking bij hun dagelijkse verzorging, dagbesteding en het wonen. Na afloop van je opleiding kun je binnen de gehandicaptenzorg werken in (kleinschalige) woonvormen, op zorgboerderijen, activiteitencentra, afdelingen voor klinische zorg of begeleiding bieden aan mensen met een beperking binnen thuiszorg situaties.  Je bent na het behalen van je diploma ook bevoegd om te werken in de ouderenzorg, in de opvang voor (ex)verslaafden, de dak- en thuislozenopvang en in de psychiatrie. (Deze werkvelden vragen wel steeds vaker een hbo-kwalificatie).

Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen

Als Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen ondersteun je mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of geestelijke stoornis. Je helpt bij de dagbesteding of het wonen in bijvoorbeeld de opvang of een verpleeghuis. De mensen met wie je werkt kunnen erg van elkaar verschillen. Dit hangt af van de plek waar je gaat werken. Zo kun je aan de slag in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, opvang voor (ex-)verslaafden, dak- en thuislozenopvang en psychiatrie. Je biedt langdurige ondersteuning aan mensen die in een instelling wonen. Of je helpt mensen in de opvang de regie over hun leven weer terug te krijgen.

Van school, starter of VIG (3) naar Verpleegkundige MBO (4)

Pricing: 
Vind je bij het aanbod van de onderwijsinstelling en eventueel bij www.duo.nl
Duration: 
1 tot 3 jaar
Start

Je bent 16 jaar of ouder en hebt:

 • Een diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • Een overgangsbewijs havo of vwo 3 naar 4.
 • Een diploma mbo-niveau 3 of vergelijkbaar
De BOL of BBL route

De BOL-opleiding

Wil jij nog wel een paar jaar naar school? Bij een bol-opleiding word je eerst volledig opgeleid voordat je gaat werken. Je zit de meeste tijd op school en tijdens je opleiding doe je verschillende stages in de beroepspraktijk. En, met een mbo-diploma niveau 4 op zak kun je ook nog verder leren aan het hbo.

De BBL-opleiding

Wil jij een beroepsopleiding doen waarbij je veel in de praktijk leert en minder naar school gaat? Kies dan voor een bbl-opleiding. Je leert vooral door 'te doen'. Je werkt minimaal 24 uur en gaat meestal een dag per week naar school. Om een bbl-opleiding te kunnen volgen, moet je een baan hebben bij een erkend leerbedrijf. Op de website www.stagemarkt.nl kun je alle erkende leerbedrijven vinden en per opleidingsrichting de beschikbare leerwerkplekken.

Van school of MBO (4) naar Verpleegkundige HBO (6)

Pricing: 
Vind je bij het aanbod van de onderwijsinstelling en eventueel bij www.duo.nl
Duration: 
2,5 tot 4 jaar
Start

Je bent 16 jaar of ouder en hebt:

 • Een HAVO of vwo-diploma
 • Een HBO/WO-propedeuse
 • Een diploma mbo-niveau 4
Voltijd of Duaal

Voltijd

Wil jij nog wel een paar jaar naar school? Bij een voltijd opleiding word je eerst volledig opgeleid voordat je gaat werken. Je zit de meeste tijd op school en tijdens je opleiding doe je verschillende stages in de beroepspraktijk.

Duaal

Bij een duale opleiding combineer je werken en leren. De verdeling tussen werken en leren verschilt per opleiding, maar samen vormen ze een studiebelasting die overeenkomt met een "gewone" voltijdopleiding. Je zit slechts een deel van de tijd op school, maar je leert 100% van de tijd.

Verpleegkundige HBO (6)

Na je opleiding kun de aan de slag als hbo-verpleegkundige werken onder andere in de  ouderenzorg, algemeen ziekenhuis, (ambulante) psychiatrische zorg, instelling voor verstandelijk beperkten, thuiszorg, verslavingszorg, internationale organisaties.

Van school of MBO (4) naar Social Work HBO (6)

Pricing: 
Vind je bij het aanbod van de onderwijsinstelling en eventueel bij www.duo.nl
Duration: 
4 jaar
Start

Je bent 16 jaar of ouder en hebt:

 • Een HAVO of vwo-diploma (let op juiste profiel)
 • Een diploma mbo-niveau 4

Of je bent 21, voldoet niet aan de toelatingseisen maar komt in aanmerking voor een Toelatingsonderzoek 21+.

Social Work is een brede sociale bacheloropleiding met verschillende majors (specialisaties) die per hogeschool variëren. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit de majors Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD).

Voltijd of Duaal

Voltijd

Wil jij nog wel een paar jaar naar school? Bij een voltijd opleiding word je eerst volledig opgeleid voordat je gaat werken. Je zit de meeste tijd op school en tijdens je opleiding doe je verschillende stages in de beroepspraktijk.

Duaal

Bij een duale opleiding combineer je werken en leren. De verdeling tussen werken en leren verschilt per opleiding, maar samen vormen ze een studiebelasting die overeenkomt met een "gewone" voltijdopleiding. Je zit slechts een deel van de tijd op school, maar je leert 100% van de tijd.

Social Work HBO (6)

Als SPH-professional zit je niet vast aan één beroep. Je kunt vele kanten op. Misschien ga je je brood verdienen als hulpverlener in de jeugdzorg, als sociotherapeut in een psychiatrische woonvoorziening of als activiteitenbegeleider in de dagopvang van een verpleeghuis. Je kunt ook groepsbegeleider van jongeren worden. Dan leer je moeilijk opvoedbare jongeren vaardigheden waarmee ze zich thuis en in de samenleving kunnen redden. Verder worden veel SPH-professionals woonbegeleider. Je ondersteunt dan lichamelijk gehandicapten, psychiatrische cliënten en kinderen uit probleemgezinnen. Mensen die niet meer helemaal zelfstandig kunnen wonen. Schrik je niet terug voor het gevang? Dan kun je als penitentiair inrichtingswerker gevangenen begeleiden, zodat ze op een goede manier kunnen terugkeren in de samenleving. Of misschien sta je zo stevig in je schoenen dat je sociotherapeut in een tbs-kliniek wordt. Je behandelt dan delinquenten die zware misdrijven hebben gepleegd en probeert zo te voorkomen dat ze, na terugkeer in de samenleving, in dezelfde fout vervallen.

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)

De functie van maatschappelijk werker verschilt per instelling en wordt afhankelijk van het werkveld anders genoemd. De kern van de functie is echter bij elke instelling dezelfde: je helpt mensen bij het omgaan met problemen in hun dagelijkse leven.

Voorbeelden van mogelijke beroepen zijn:

 • Ambulant ondersteuner bij een psychiatrische dagopvang
 • Medisch maatschappelijk werker in een ziekenhuis
 • Maatschappelijk werker in de ouderenzorg
 • Gezinsbegeleider bij jeugdzorg.