You are here

Aanmelden als werkgever

Het loopbaanplatform Werkeninzorgenwelzijn.nl biedt veel voordelen voor werkgevers. Het faciliteert in-, door- en uitstroom van personeel, verbindt werkgevers en (potentiële) kandidaten met elkaar in forumgroepen en brengt vraag en aanbod bij elkaar door centraal vacatures, loopbaanpaden en baankansen aan te bieden.

Eigen regie van de medewerker staat centraal op het platform. Vanuit de visie dat talent voldoende gezien, benut en geprikkeld kan worden.

 

De innovatieve techniek achter Werkeninzorgenwelzijn.nl biedt werkgevers een totaaloplossing voor:

  • Werving & Selectie (gehele afhandeling)
  • Vinden, verbinden en volgen van de beste medewerkers of oud-medewerkers
  • Aanleggen van uw eigen talentpool
  • Interne Mobiliteit / doorstroom
  • Talentmanagement / Strategisch Talent Planning
  • Vlootschouw opstellen
  • Transitie (het Transitiebedrijf van WZW is er voor de begeleiding van uw boventallige medewerkers en voor doorstroom. Modulair opgebouwd, zodat u maatwerk biedt aan uw medewerkers. Meer informatie op www.transitiebedrijf.nl).

Leden van WZW plaatsen gratis en onbeperkt hun vacatures en kunnen gebruik maken van bovenstaande diensten/oplossingen.

 

Geen lid maar wel vacatures plaatsen?

Dat kan! Per geplaatste vacature bedraagt dit €240 excl. btw, vrijwilligersfuncties €70 excl. btw.

Neem voor meer informatie en voorwaarden contact op met Diederik van Vugt via 026 - 38 98 983 / d.vanvugt@wzw.nl.

 

Lid worden van WZW

Bent u overtuigd van de voordelen van het lidmaatschap van WZW? Ga dan naar www.wzw.nl. Bekijk hier onze gehele dienstverlening en lees meer over het lidmaatschap.