U bent hier

Alle werkgevers

Onze begeleiding is gericht op het zelfstandig maken van cliënten. Dit houdt in dat wij met onze cliënten inventariseren waar de behoefte ligt, maar ook dat we aangeven waar de begeleiding ziet waar behoefte ligt die...
Onze werkervaring gaat terug tot 1886. Sinds die tijd is er veel veranderd. De zorg is persoonlijker geworden, beter afgestemd op het individu. Waren we in 1886 een veilige haven ver van de maatschappij, tegenwoordig...
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei biedt specialistische begeleiding bij wonen, werken en leven aan volwassenen en jongeren vanaf 11 jaar met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen, zodat ze...
De RIBW wil een aantrekkelijke werkgever zijn en biedt goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en een informele en prima werksfeer. Zelforganisatie is een van de uitgangspunten en biedt grote regelruimte voor...
Solutions in Care biedt begeleiding op het gebied van wonen, welzijn, zorg en gezondheid. Herstel, kwaliteit en professionaliteit zijn onze uitgangspunten. Omdat ieder mens uniek is, is ook elk begeleidingstraject...
SZR (Stichting Zorgcentra Rivierenland) helpt ouderen in de regio Rivierenland om zo zelfstandig mogelijk te leven, zowel thuis als in onze zorgcentra. Samen met u kijken we wat u nodig heeft en wat uw wensen zijn. Ons...
Vivens Begeleiding biedt ambulante begeleiding vanuit de WMO in een groot deel van Gelderland. Niet de diagnose maar de hulpvraag staat daarbij centraal. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zo...
Combinatie cliënten met een verstandelijke beperking en cliënten met een psychiatrische beperking Woonvorm De Passie biedt 24 uurs zorg aan cliënten met een beperking. Cliënten met een beperking is een hele brede...
Zorgburo de Liemers is een door het ministerie erkende organisatie voor de begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme met een (rand) normale begaafdheid. Zorgburo de Liemers is in 2004...
ZorgPlus GGZ biedt ambulante (specialistische) begeleiding aan jeugdigen (15+), volwassenen en ouderen binnen de psychiatrie en ondersteuning bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en...