U bent hier

Forumgroepen

Deel kennis rondom actuele thema’s, leer van anderen en bereik meer door met elkaar in het regionale netwerk samen te werken. Neem deel aan een forumgroep door op ‘Lid worden van de groep’ te klikken.

In deze groep worden kennis, nieuws en ervaringen met elkaar gedeeld rondom arbeidsmarkttrends. WZW brengt jaarlijks vier arbeidsmarktrapporten uit voor de regio’s Arnhem, Nijmegen, Ede en Rivierenland. In deze groep kunt u alle belangrijke stukken terugvinden en wordt u op de hoogte gehouden over...
Je hebt je aangemeld voor deelname aan de Werkgeverij. Dat betekent dat je openstaat om bij andere leden van de Werkgeverij aan het werk te gaan. In deze groep vind je alle vacatures van beschikbaar werk en opdrachten. De vacatures komen als eerste beschikbaar in deze groep, jij hebt dus voorrang...
In deze groep komen kennis, expertise, informatie en netwerkpartners samen. Rondom diverse HR-thema's kunt u een vraag stellen, een aanbod doen of een discussie starten. Dit is een gesloten groep, dat wil zeggen dat de inhoud en deelnemers alleen zichtbaar zijn voor groepsleden.
Deze groep is opgericht naar aanleiding van de focusgroepbijeenkomst Duurzame inzetbaarheid bij zelfsturende teams op 14 december 2015. Documenten en informatie en inzichten kunnen hier met elkaar worden gedeeld.
In deze groep kunnen we vraag en aanbod met elkaar delen in het kader van het project informeel leren ‘Kijken in de keuken van een ander’. Het doel van deze groep is om met elkaar in verbinding te komen en hierdoor uitwisseling van medewerkers en talentontwikkeling te bevorderen. Jullie kunnen een...
Aan de intersectorale matchtafel presenteren de deelnemers hun kandidaten en vacatures aan elkaar. Op deze manier stimuleren we mobiliteit van medewerkers en wie weet lukt het die ene vacature en of opdracht gevuld te krijgen of medewerkers uit te wisselen. Bovendien kan met deelname aan de...
Deze forumgroep richt zich op het uitwisselen van kennis en ervaringen rondom Sociaal Plannen. Dit varieert van proces en inhoud en hiermee samenhangende thema's zoals mobiliteit. De groep biedt de mogelijkheid om afgeschermd informatie met elkaar te delen en biedt een plek waar informatie wordt...
In deze forumgroep kunnen medewerkers die boventallig zijn of die behoefte hebben aan mobiliteitservaringen gepresenteerd worden en kunnen deelnemende organisaties hun opdrachten en of vacatures vermelden. In deze groep kunnen medewerkers en vacatures aan elkaar gematcht worden en kan het netwerk...
Deze forumgroep is speciaal bedoeld voor managers/ adviseurs/ medewerkers van flexbureaus binnen Zorg en Welzijn. In deze groep kunnen contactpersonen, kennis, ontwikkeling van de arbeidsmarkt en geplande evenementen binnen het netwerk uitgewisseld worden.
In deze forumgroep kunnen we vragen uitwisselen en kennis met elkaar delen in het kader van de uitvoering van de sectorplannen. Dit platform is bedoeld om het inhoudelijk met elkaar te hebben over de uitvoering van de sectorplannen en elkaar hierin te ondersteunen. Omdat het een besloten groep is,...
In deze forumgroep kunnen we kennis, nieuws en ervaringen met elkaar delen. Het doel van deze groep is om kennis te delen over de sectorplannen.
In deze forumgroep kunnen we kennis met elkaar delen over subsidies. Het subsidielandschap is zeer groot en divers. Subsidies kunnen lastig zijn, maar soms zijn er juist ook veel meer mogelijkheden. In deze groep kunnen we met elkaar in gesprek over interessante subsidies over bijv. opleiden,...
Deze groep is bedoeld als platform voor alle bij WZW aangesloten zorg- en welzijnsinstellingen. Hier vindt digitale informatiedeling, kennisuitwisseling en netwerken plaats. WZW is de werkgeversvereniging van zorg en welzijn, jeugdzorg en kinderopvang in Gelderland en pakt in regionaal verband...
In deze forumgroep worden alle documenten, berichten en vragen rondom Zorgtopbanen.nl gedeeld.