U bent hier

E-learning modules

Basis Bedrijfshulpverlening

Volgens de Arbowet heeft de werkgever een aantal verplichtingen om de nadelige gevolgen van ongevallen en calamiteiten zo veel mogelijk te beperken. Die verplichtingen hebben betrekking op eerste hulp, brandbestrijding, alarmering en ontruiming. Om die taken uit te voeren, dient een aantal medewerkers van het bedrijf of instelling te worden ingeschakeld. Deze bedrijfshulpverleners hebben als taak handelend op te treden in noodsituaties.

Met deze nieuwe opleiding zetten Rijn IJssel Training & Opleiding en Risk Management Control de trend in BHV-opleidingen. Aan de hand van een leuk en zeer leerzaam interactief lesprogramma via internet volgt de cursist de hele theorieopleiding BHV. De E-learning wordt ondersteund met teksten, animaties en filmpjes. De cursist kan een aantal oefentoetsen maken waarna online de toets wordt afgelegd.

Na het volgen van de opleiding kan de bedrijfshulpverlener optreden bij:

  • een ongeval of stoornissen in de vitale functies
  • een beginnende brand
  • het alarmeren en evacueren van personen
  • het communiceren met en het overdragen van relevante informatie aan hulpverleningsorganisaties

Beroepshouding

Deze gratis e-learningmodule van Fokus leert je meer over de basisprincipes van bejegening waarbij de cliënt centraal staat. Geschikt voor ADL-assistenten.

Blaasspoelen

Siza College biedt een erkend blended leertraject aan over blaasspoelen. Hierbij worden de anatomie van het urinewegstelsel en alle handelingen rondom het blaasspoelen behandeld. Externen kunnen voor meer informatie over de kosten terecht bij sizacollege@siza.nl.

Bloedglucose meten

SizaCollege biedt een erkend blended leertraject aan over het meten van bloedglucose. In dit leertraject komen de theorie en praktijk van het meten van bloedglucose aan bod. Externen kunnen voor meer informatie voer de kosten terecht bij sizacollege@siza.nl.

Darmspoeler

SizaCollege biedt een erkend blended leertraject aan over darmspoelen. Hierbij worden de anatomie van de spijsvertering en alle handelingen rondom het darmspoelen behandeld. Externen kunnen voor meer informatie over de kosten terecht bij sizacollege@siza.nl.

Diabetes

SizaCollege biedt een erkend blended leertraject aan over diabetes. De theorie en praktijkinstructie behorend bij diabetes komen aan de orde. Externen kunnen voor meer informatie over de kosten terecht bij sizacollege@siza.nl.

E-school kinderopvang

E-school kinderopvang is een online leeromgeving voor medewerkers in de kinderopvang. De modules en praktijkopdrachten zijn specifiek voor pedagogisch medewerkers op MBO-niveau 3 ontwikkeld. Er kunnen losse modules besteld worden en men kan een abonnement nemen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jelmer Brouwer: j.brouwer@vivoj.nl.

Echt contact maken (Stop!Contact?)

In het 1-op-1 contact tussen cliënt en zorgverlener gaat er veel mis. Deze gratis e-learningmodule van ZonMw leert je meer over de basisprincipes van echt communiceren met de cliënt.

Epilepsie

SizaCollege biedt een erkend blended leertraject aan over epilepsie. De deelnemer leert epilepsie te herkennen, te behandelen en in sommige gevallen te voorkomen. Externen kunnen voor meer informatie over de kosten terecht bij sizacollege@siza.nl.

Gedelegeerd toetser

SizaCollege biedt een erkend blended leertraject aan over gedelegeerd toetsen. Hierin komen de inhoud van het VRV-beleid en de wet BIG naar voren en de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten benodigd in de rol van toetser. Externen kunnen voor meer informatie over de kosten terecht bij sizacollege@siza.nl.

Gentle teaching

Deze gratis e-learningmodule van Gezond & Zeker leert je hoe je grip kan krijgen op agressie. Aan de hand van 20 vragen kun je jezelf basiskennis bijbrengen over Gentle Teaching en hoe je dat kunt inzetten om weerstand en agressie bij jouw cliënten te voorkomen.

Deze module is voorzien van foto’s en filmpjes. Je leert snel en effectief door plaatjes en filmpjes te bekijken en daarover vragen te beantwoorden. De module bevat 20 vragen en duurt ca. een half uur. 

Gezond beeldschermwerk

Deze gratis e-learningmodule van Gezond & Zeker leert je over het ergonomisch werken met je computer om klachten aan je rug, nek, schouders en handen te voorkomen.

Kennis is de basis van je werk als ergocoach of veiligheidscoach. Uit onderzoek blijkt dat je snel en goed kennis opneemt als de stof visueel wordt aangeboden, dus met veel plaatjes en filmpjes. De module bevat ca. 20 vragen en het volgen van de module duurt +/- een half uur.

GGZ Ecademy

Binnen de GGZ Ecademy werken meer dan dertig GGZ-instellingen samen aan de ontwikkeling van e-learning. Tegen redelijke kosten komt daarmee actuele en didactisch goede e-learning ter beschikking. Inmiddels zijn er al ongeveer 15 modules ontwikkeld. Om gebruik te maken van deze e-learning dient men lid te zijn van de GGZ Ecademy. Voor meer informatie kunt u terecht bij Arjen Pronk: info@ggzecademy.nl.

Grensoverschreidend verbaal gedrag

WZW biedt een blended leertraject aan over grensoverschrijdend verbaal gedrag. Dit traject bestaat uit een serious game en een vaardigheidstraning. Met de serious game leert u anticiperen op grensoverschrijdend verbaal gedrag. U doorloopt verschillende scenario's waarin u moet handelen op basis van de ABC-methode. Deze module kunt u thuis of binnen uw eigen werkomgeving doorlopen. Aansluitend kunt u deelnemen aan een vaardigheidstraining. Deze training bouwt voort op de theorie uit de serious game. Voor meer informatie kunt u terecht bij Pieternel van Heijst: p.vanheijst@wzw.nl

Hoe krijg je je collega's zover? Voilá!

Deze gratis e-learningmodule van Gezond & Zeker leert je hoe je kunt innoveren en je collega's kunt enthousiasmeren. Met de e-learningmodules van Gezond & Zeker leer je snel en effectief doormiddel van plaatjes en filmpjes en het beantwoorden van vragen. De module bevat 17 vragen en het volgen van de module duurt ca. een half uur.

Intermitterend katheteriseren

SizaCollege biedt een erkend blended leertraject aan over intermitterend katheteriseren. Hierbij worden de anatomie van de urinewegen en alle handelingen rondom blaaskatheterisatie behandeld. Externen kunnen voor meer informatie over de kosten terecht bij sizacollege@siza.nl.

Kindermishandeling en huiselijk geweld

De Augeo Foundation is een online leeromgeving waar u beroepsspecifieke cursussen en e-colleges kunt volgen over het signaleren, handelen en communiceren bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Voor zowel de sectoren zorg, welzijn en jeugdzorg zijn specifieke modules ontwikkeld. Er kunnen losse licenties worden aangeschaft, maar een jaarabbonement behoort ook tot de mogelijkheden.

Klysma

SizaCollege biedt een erkend blended leertraject aan over het klysma. Hierbij komt de anatomie van de spijsvertering aan bod en wordt de praktijkinstructie bij een klysma aangeleerd. Externen kunnen voor meer informatie over de kosten terecht bij sizacollege@siza.nl.

Manoeuvreren van rollend materiaal

Deze gratis e-learningmodule van Gezond & Zeker leert je over het manoeuvreren van rollend materiaal. Op deze manier kun je fysieke belasting van jou en je collega’s tegengaan. Met de e-learningmodules van Gezond & Zeker leer je snel en effectief doormiddel van plaatjes en filmpjes en het beantwoorden van vragen. Aan de hand van 19 vragen kun je jezelf basiskennis over het manoeuvreren met rollend materiaal bijbrengen. Het volgen van de module duurt ca. een half uur.

 

Manueel verwijderen van ontlasting

SizaCollege biedt een erkend blended leertraject aan over het manueel verwijderen van ontlasting. Hierbij wordt de anatomie van de spijsvertering behandeld en er wordt uitleg gegegeven over de handeling. Externen kunnen voor meer informatie over de kosten terecht bij sizacollege@siza.nl.

Medicatieveiligheid

Het instituut voor Verantwoord Medicijngebruik biedt meer dan dertig e-learning modules aan op het gebied van medicatieveiligheid. De modules duren doorgaans twee uur en zijn nagenoeg allemaal geaccrediteerd door de relevantie beroepsorganisaties. Een inlog voor een module kan direct worden aangeschaft in de webshop, maar de modules kunnen in overleg ook verwerkt worden in een eigen leeromgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 0888 800 400 of nascholing@medicijngebruik.nl.

Medicijnverstrekking

SizaCollege biedt een erkend blended leertraject aan over medicijnverstrekking. Tijdens dit traject wordt informatie verschaft over de regelgeving met betrekking tot medicatieverstrekking en worden handvaten gegeven om tot goed handelen te komen. Externen kunnen voor meer informatie over de kosten terecht bij sizacollege@siza.nl.

Obese cliënten

Deze gratis e-learningmodule van ZonMw is geschikt voor zorgverleners bij de zorg voor cliënten met overgewicht. Je leert over het professioneel, ergonomisch en respectvol omgaan met obese cliënten. Met de e-learningmodules van ZonMw leer je snel en effectief doormiddel van plaatjes en filmpjes en het beantwoorden van vragen. De module bevat 17 vragen en het volgen van de module duurt ca. een half uur.

Omgaan met agressief gedrag

Deze gratis e-learningmodule van Gezond & Zeker leert je hoe het best om te gaan met agressief gedrag. Met de e-learningmodules van Gezond & Zeker leer je snel en effectief doormiddel van plaatjes en filmpjes en het beantwoorden van vragen. De module bevat ca. 20 vragen en het volgen van de module duurt +/- een half uur.

Opvang en nazorg

Deze gratis e-learningmodule van Gezond & Zeker leert je meer over opvang en nazorg. Met de e-learningmodules van Gezond & Zeker leer je snel en effectief doormiddel van plaatjes en filmpjes en het beantwoorden van vragen. De module bevat ca. 20 vragen en het volgen van de module duurt +/- een half uur.

Praktijkrichtlijnen de baas

Deze gratis e-learningmodule van Gezond & Zeker leert je meer over de praktijkrichtlijnen van fysieke belasting. Met de e-learningmodules van Gezond & Zeker leer je snel en effectief doormiddel van plaatjes en filmpjes en het beantwoorden van vragen. De module bevat ca. 20 vragen en het volgen van de module duurt +/- een half uur.

Sondevoeding via PEG katheter

SizaCollege biedt een erkend blended leertraject aan over sondevoeding via een PEG katheter. Tijdens deze training komen zowel de theorie als de praktijk van een PEG katheter aan bod. Externen kunnen voor meer informatie over de kosten terecht bij sizacollege@siza.nl.

Stalift en Passieve lift

Deze gratis e-learningmodule van Gezond & Zeker leert je meer over het gezond werken met de stalift en passieve lift. In deze module leer je de basisprincipes over het werken met tilliften. Het gaat hier nadrukkelijk om de basis, de echte vaardigheden leer je natuurlijk pas in de praktijk. 

Deze module is voorzien van foto’s en filmpjes. Je leert snel en effectief door plaatjes en filmpjes te bekijken en daarover vragen te beantwoorden. De module heeft 17 vragen en de hele module doorlopen kost je ca. een half uur.

Steunkousen

Deze gratis e-learningmodule van Gezond & Zeker leert je meer over het gebruik van steunkousen. Met de e-learningmodules van Gezond & Zeker leer je snel en effectief doormiddel van plaatjes en filmpjes en het beantwoorden van vragen. De module bevat ca. 20 vragen en het volgen van de module duurt +/- een half uur.

Verwisselen PEG katheter

SizaCollege biedt een erkend blended leertraject aan over het verwisselen van een PEG katheter. Tijdens deze training komen zowel de theorie als de praktijk van het verwisselen van een PEG katheter aan bod. Externen kunnen voor meer informatie over de kosten terecht bij sizacollege@siza.nl. .

E-learning

Leren via de computer doe je effectief en snel. Een up-to-date kennisniveau zorgt voor een beter uitgangspunt, ook binnen het transitiebedrijf. Daarom stelt Werkeninzorgenwelzijn.nl voor jou een openbare digitale bibliotheek met E-learningmodules beschikbaar. De bibliotheek is gevuld met e-learning modules van zorg- en welzijnorganisaties, aangevuld met e-learning modules van externe partijen. Zo kun je gratis of tegen betaling je kennis op peil houden. Zo zorg je ervoor dat je als zorgmedewerker flexibeler bent op de arbeidsmarkt.