U bent hier

Moviera

Stichting Moviera helpt mensen die te maken hebben met huiselijke geweld en machtsmisbruik. Wij bieden voorlichting, hulp en opvang om het geweld te stoppen en herhaling te voorkomen.

 

Op zoek naar eigen kracht

Stichting Moviera reikt middelen aan om uit de spiraal van...

Locaties

Moviera - Apeldoorn
-
- Apeldoorn
Nederland
Moviera - Bennekomseweg Ede
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede
Nederland
Moviera - Nijmegen
-
- Nijmegen
Nederland
Moviera - Oosterbeek
-
- Oosterbeek
Nederland
Moviera - Utrecht
-
- Utrecht
Nederland

Informatie voor werknemers

Stichting Moviera is een organisatie die valt onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en zich bezighoudt met voorlichting, hulp en opvang van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en machtsmisbruik. Doelstelling is om dit lichamelijke en/of psychische geweld te stoppen en herhaling te voorkomen.

Stichting Moviera biedt voorlichting om het probleem te herkennen, liefst te voorkomen en een beeld te geven van mogelijkheden om uit de geweldsspiraal te komen. Hulp in de vorm van een begeleidingstraject aan beide partners, cursussen en individuele begeleiding voor volwassenen of kinderen. En Stichting Moviera biedt opvang. Een plek om bij te komen of te wonen; een noodbed, een kamer of woning- altijd met begeleiding.

Stichting Moviera begeleidt mensen uit de spiraal van geweld naar een geweldloze toekomst. Dat doet Stichting Moviera middels toekomstgerichte begeleiding en systeembegeleiding. Tijdens dit proces kunnen de mensen met meerdere organisaties te maken krijgen. Stichting Moviera is een schakel in deze keten. Daarom werkt Stichting Moviera met organisaties samen, zodat de begeleiding van mensen goed aansluit.

Stichting Moviera heeft voor deze dienstverlening ongeveer 150 medewerkers in dienst en een regelmatig personeelsverloop. Binnen Stichting Moviera komen de volgende functies voor:

  • Maatschappelijk werkenden
  • Sociaal Pedagogisch Werkenden
  • Creatief therapeuten
  • Consulent psychiatrie
  • Teammanagers
  • Secretariaatsfuncties
  • Medewerkers technische dienst
  • Financieel administratief
  • Medewerkers receptie
  • etc.

Voor deze functies zijn er regelmatig vacatures.

Het personeelsbeleid binnen Stichting Moviera richt zich steeds meer op de aanwezige kwaliteiten van medewerkers. Medewerkers worden met regelmaat gevraagd mee te denken bij nieuw te ontwikkelen producten en krijgen mogelijkheden zich daarbij te onderscheiden.

Stichting Moviera heeft een cliënten met diverse culturele achtergronden en wil dat in haar personeelsbestand terug kunnen zien. Op grond daarvan is er extra aandacht bij de werving van nieuwe medewerkers en wordt de culturele achtergrond ook "gebruikt" binnen de organisatie.

Informatie voor studenten

Binnen Stichting Moviera is er nog geen beleid ontwikkeld waardoor het nog niet mogelijk is om te werken en tegelijkertijd een opleiding te volgen.

Stichting Moviera is wel een door Calibris erkend leerbedrijf, waardoor er met name in de functie van Sociaal Pedagogisch Werk regelmatig jaarstages mogelijk zijn.

Ook voor MWD-ers en SPH-ers zijn er jaarlijks enkele stageplekken beschikbaar op de verschillende opvanglokaties. De procedure voor de stageplekken die een schooljaar beslaan start in februari en wordt in april afgerond. Een stage moet minimaal 3 maanden duren om binnen het stagebeleid van Stichting Moviera te passen.

Vacatures

Moviera
In de locaties in Utrecht verblijven vrouwen en mannen met en zonder kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Alle cliënten bij Moviera die in de opvang terecht komen krijgen een uitgebreide intake over...
Moviera
Op de locatie verblijven gemiddeld 24 vrouwen en minstens zoveel kinderen. Als gastvrouw/-heer geef je ondersteuning aan de cliënten door het bieden van gastvrijheid, service en veiligheid. Je bent het eerste...
Moviera
De psycholoog verricht taken gericht op een effectieve interventie bij begeleidingen in de opvang locatie in Utrecht of ambulant bij de mensen thuis. Daarnaast geef je advies en ondersteuning aan je collega’s op...
Moviera
In de locaties van Moviera in Gelderland en Utrecht verblijven vrouwen en mannen met en zonder kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Door professionele hulpverleners wordt de veiligheid in kaart...
Moviera
De medewerkers van Team Opvang in Utrecht begeleiden vrouwen en kinderen die te maken hebben of hebben gehad met (acuut) huiselijk geweld. Als gezinsbegeleider draag je bij aan het bevorderen van de veiligheid en...
Moviera
Wij zoeken Moviera is gestart met het digitaliseren van haar cliëntinformatie. In een informatieapp worden modules ontwikkeld die een vertaalslag zijn van platte tekst. Aan jou de uitdaging deze standaard informatie in...
Moviera
Jij vindt het leuk om uitvoering te geven aan het ingezette communicatiebeleid, hieraan geef jij verder vorm. Voor jou liggen een aantal concrete opdrachten en projecten klaar. Je ondersteunt projecten, interne...
Moviera
Het project Laagdrempelige hulp aan plegers van huiselijk geweld wordt in samenwerking met meerdere centrumgemeenten gestart. Het project heeft als doel laagdrempelige hulp te ontwikkelen voor plegers van huiselijk...

Informatie

Adres: 
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede
Nederland
Telefoon: 
088-3744744
E-mail: 
info@moviera.nl
Fax: 
026-3525811
Werkvelden: 
Welzijn