U bent hier

Moviera

Stichting Moviera helpt mensen die te maken hebben met huiselijke geweld en machtsmisbruik. Wij bieden voorlichting, hulp en opvang om het geweld te stoppen en herhaling te voorkomen.

 

Op zoek naar eigen kracht

Stichting Moviera reikt middelen aan om uit de spiraal van...

Locaties

Moviera - Apeldoorn
-
- Apeldoorn
Nederland
Moviera - Bennekomseweg Ede
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede
Nederland
Moviera - Nijmegen
-
- Nijmegen
Nederland
Moviera - Oosterbeek
-
- Oosterbeek
Nederland
Moviera - Utrecht
-
- Utrecht
Nederland

Informatie voor werknemers

Stichting Moviera is een organisatie die valt onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en zich bezighoudt met voorlichting, hulp en opvang van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld en machtsmisbruik. Doelstelling is om dit lichamelijke en/of psychische geweld te stoppen en herhaling te voorkomen.

Stichting Moviera biedt voorlichting om het probleem te herkennen, liefst te voorkomen en een beeld te geven van mogelijkheden om uit de geweldsspiraal te komen. Hulp in de vorm van een begeleidingstraject aan beide partners, cursussen en individuele begeleiding voor volwassenen of kinderen. En Stichting Moviera biedt opvang. Een plek om bij te komen of te wonen; een noodbed, een kamer of woning- altijd met begeleiding.

Stichting Moviera begeleidt mensen uit de spiraal van geweld naar een geweldloze toekomst. Dat doet Stichting Moviera middels toekomstgerichte begeleiding en systeembegeleiding. Tijdens dit proces kunnen de mensen met meerdere organisaties te maken krijgen. Stichting Moviera is een schakel in deze keten. Daarom werkt Stichting Moviera met organisaties samen, zodat de begeleiding van mensen goed aansluit.

Stichting Moviera heeft voor deze dienstverlening ongeveer 150 medewerkers in dienst en een regelmatig personeelsverloop. Binnen Stichting Moviera komen de volgende functies voor:

  • Maatschappelijk werkenden
  • Sociaal Pedagogisch Werkenden
  • Creatief therapeuten
  • Consulent psychiatrie
  • Teammanagers
  • Secretariaatsfuncties
  • Medewerkers technische dienst
  • Financieel administratief
  • Medewerkers receptie
  • etc.

Voor deze functies zijn er regelmatig vacatures.

Het personeelsbeleid binnen Stichting Moviera richt zich steeds meer op de aanwezige kwaliteiten van medewerkers. Medewerkers worden met regelmaat gevraagd mee te denken bij nieuw te ontwikkelen producten en krijgen mogelijkheden zich daarbij te onderscheiden.

Stichting Moviera heeft een cliënten met diverse culturele achtergronden en wil dat in haar personeelsbestand terug kunnen zien. Op grond daarvan is er extra aandacht bij de werving van nieuwe medewerkers en wordt de culturele achtergrond ook "gebruikt" binnen de organisatie.

Informatie voor studenten

Binnen Stichting Moviera is er nog geen beleid ontwikkeld waardoor het nog niet mogelijk is om te werken en tegelijkertijd een opleiding te volgen.

Stichting Moviera is wel een door Calibris erkend leerbedrijf, waardoor er met name in de functie van Sociaal Pedagogisch Werk regelmatig jaarstages mogelijk zijn.

Ook voor MWD-ers en SPH-ers zijn er jaarlijks enkele stageplekken beschikbaar op de verschillende opvanglokaties. De procedure voor de stageplekken die een schooljaar beslaan start in februari en wordt in april afgerond. Een stage moet minimaal 3 maanden duren om binnen het stagebeleid van Stichting Moviera te passen.

Vacatures

Moviera
Je bent een actieve spil in de netwerken rond huiselijk geweld en je vertegenwoordigt Moviera als expert in de aanpak huiselijk geweld. Moviera biedt haar hulpverlening blended aan, dat wil zeggen dat er ten behoeve van...
Moviera
De gedragswetenschapper verricht taken gericht op een effectieve interventie bij ambulante begeleidingen of begeleiding in zowel de opvang de locaties Oosterbeek, Apeldoorn en Nijmegen als bij de mensen thuis..
Moviera
Je draagt bij aan een veilige en gezonde werkplek waar medewerkers met plezier hun werk kunnen doen. Samen met de afdeling HR ben je mede verantwoordelijk voor het opstellen en het uitvoeren van de RI&E, het...
Moviera
Op de locaties in Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen worden vrouwen en kinderen opgevangen en begeleid die te maken hebben of hebben gehad met (acuut) huiselijk geweld. Daarnaast worden ook mensen in hun eigen huis...

Informatie

Adres: 
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede
Nederland
Telefoon: 
088-3744744
E-mail: 
info@moviera.nl
Fax: 
026-3525811
Werkvelden: 
Welzijn