U bent hier

Stichting Peuterspeelzalen Overbetuwe

De SPO stimuleert haar peuters spelenderwijs in hun ontwikkeling.
Hierdoor gaan de peuters goed voorbereid naar de basisschool.

 

Doelstelling SPO

De SPO stelt zich ten doel om door middel van de houding en de inzet van de leidsters, de kwaliteit van...

Locaties

Stichting Peuterspeelzalen Overbetuwe - bezoekadres
Roermondsplein 20-4
6811 JN Arnhem
Nederland

Informatie voor werknemers

Werkwijze

Vanaf zo’n 2,5 jaar gaan kinderen zich in een fase bevinden waarin het belangrijk is dat zij vaardigheden leren in de omgang met mensen, dat ze vertrouwen krijgen in zichzelf en speelgoed peuterspeelzaal Overbetuweanderen en dat ze interesse in en meevoelendheid naar anderen toe leren tonen. Door het bezoeken van een peuterspeelzaal wordt het kind geholpen bij de uitbreiding van die ervaringswereld.
Een peuterspeelzaal is voor peuters vaak de eerste plek buiten het gezin, waar zij geconfronteerd worden met een veelheid aan leeftijdgenootjes. De plek waar voor het eerst, buiten de eigen vertrouwde kring van familie, kennissen en buren, vriendjes worden gemaakt en waar zij bijvoorbeeld voor het eerst worden uitgenodigd om eens ergens te komen spelen of een verjaardagspartijtje bij te wonen.
Een peuterspeelzaal is een veilige plaats, waar ouders veel vertrouwen in moeten kunnen hebben.

Door de laagdrempeligheid is een peuterspeelzaal een ontmoetingsplaats tussen verschillende culturen, tussen ouders en leidsters. Als het om hele jonge kinderen gaat zijn ouders in de regel zeer nauw betrokken bij hun peuter en bij de peuterspeelzaal. Via een peuterspeelzaal komen ouders, zeker als het om hun eerste kind gaat, met elkaar in contact. De peuterspeelzaal is dan vaak ook het startpunt om met elkaar van gedachten te wisselen over hun kinderen (de ontwikkeling en de opvoeding).

 

Informatie

Adres: 
Roermondsplein 20-4
6811 JN Arnhem
Nederland
Telefoon: 
026 352 3356
E-mail: 
info@spo-overbetuwe.nl
Werkvelden: 
Kinderopvang