U bent hier

Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen

Tandem is een laagdrempelige maat schappelijke organisatie, diep geworteld in de Nijmeegse samenleving.We ondersteunen sociaal kwetsbare mensen, groepen uit onze samenleving die tussen wal en schip dreigen te vallen, zodat zij op eigen kracht verder kunnen. Hierbij gaan we uit van de talenten en...

Locaties

Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen - bezoekadres
De Ruyterstraat 244
6512 GG Nijmegen
Nederland

Informatie voor werknemers

Wilt u ook deel uitmaken van welzijnsorganisatie Tandem? Samen met 117 collega’s (2013) werkt u dan aan het ondersteunen en begeleiden van mensen en activiteiten in de Nijmeegse samenleving. Uw functie als welzijnswerker kan variëren van buurtmoeder, gastvrouw en jongerenwerker tot sociaal-cultureel werker en opbouwwerker. Tandem steekt veel energie in de deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Zij vormen namelijk het belangrijkste kapitaal van de organisatie.

Informatie voor studenten

Stage lopen bij Tandem

  • Ben je op zoek naar een interessante en uitdagende stage bij de grootste welzijnsorganisatie van Nijmegen?
  • Wil je ervaring opdoen in het ondersteunen en begeleiden van mensen en hen stimuleren hun mogelijkheden te benutten?
  • Vind je het leuk om allerlei projecten en activiteiten te organiseren samen met anderen op het gebied van ontmoeting, wonen, opvoeding, scholing, vrijetijdsbesteding, etc?
  • Wil je onderzoek doen naar de projecten, activiteiten, methodieken die Tandem heeft of nog niet heeft?
  • Of wil je leren hoe ondersteunende diensten van een maatschappelijke organisatie functioneert?

Kom dan praktijkervaring opdoen bij Tandem!

 

Tandem werkt graag met stagiairs en wij bieden dan ook volop stagemogelijkheden, voor zowel Lbo-, Mbo- als Hbo- en WO studenten. Uiteraard zorgen wij gedurende je stage voor goede begeleiding en een prettige leeromgeving. Tandem organiseert vele uiteenlopende projecten en activiteiten. Een deel hiervan is eenmalig en anderen vinden structureel plaats. Onze activiteiten hebben wij gebundeld in drie programma's:

 

Programma 1: Participatie & Diversiteit

Tandem ondersteunt bewoners die de leefbaarheid in hun omgeving willen verbeteren. Opbouwwerkers vergroten de betrokkenheid tussen wijkbewoners en bestrijden het sociaal isolement van mensen. Het samenleven van groepen met verschillende achtergronden en mogelijkheden heeft onze speciale aandacht.

 

Programma 2: Opvoeding en ontwikkeling van kinderen

In de Brede School coördineren medewerkers de samenwerking tussen school, kinderopvang, cultuureducatie en sport. Ook organiseren agogische medewerkers zelf laagdrempelige activiteiten voor kinderen en hun ouders, zoals naschoolse activiteiten, Activiteitenplein, OuderKindCentra, etc. Ouders bieden we ondersteuning bij de opvoeding en we geven hen licht pedagogisch- en speladvies.

 

Programma 3: Jongeren

Jongeren brengen we met elkaar in contact en we stimuleren hen activiteiten te ondernemen. Onze jongerenwerkers helpen hen op weg naar volwassenheid en leren hen de daarbij horende verantwoordelijkheden. Sociale veiligheid, het voorkomen van overlast en positieve beeldvorming over jongeren zijn voor Tandem belangrijk. Onze jongerenwerkers richten zich op jongeren op straat. Hun vragen en behoeften vertalen we naar een aanbod op maat. Door nauw samen te werken met andere partners, zoals politie, hulpverlening, scholen etc. maken we optimaal gebruik van de sociale cohesie in de wijk.

Informatie

Adres: 
Postbus 1547
6501 BM Nijmegen
Nederland
Telefoon: 
024-3650111
E-mail: 
info@tandemwelzijn.nl
Fax: 
024-3600120
Werkvelden: 
Welzijn