U bent hier

Zorgburo de Liemers

Zorgburo de Liemers is een door het ministerie erkende organisatie voor de begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme met een (rand) normale begaafdheid. Zorgburo de Liemers is in 2004 opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 70 ...

Locaties

Zorgburo de Liemers - bezoekadres
Babberichseweg 23
6901 JV Zevenaar
Nederland

Informatie voor werknemers

Zorgburo de Liemers heeft verschillende werklocaties in Zevenaar. Het kantoor is gevestigd aan Kerkstraat 46 in Zevenaar.

Zorgburo De Liemers is een organisatie met kleinschalige vestigingen, waarin de cliënt altijd centraal staat, waar gewerkt wordt met korte lijnen, bureaucratie tot het minimale beperkt wordt. De organisatie is geen doel op zichzelf, maar een hulpmiddel om cliënten te kunnen ondersteunen in hun groei, ontwikkeling en dagelijks leven.

Als begeleider moet je aantoonbare kennis van en ervaring hebben met de begeleiding van kinderen, jongeren of (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis en een normale begaafdheid.

Je moet methodisch kunnen werken, handelingsplannen kunnen schrijven en oplossingsgericht kunnen werken. Wij vinden het belangrijk om cliënten positief te stimuleren, om zo de krachten van cliënten naar boven te halen.

Je moet zelfstandig kunnen werken en bereid zijn om op onregelmatige tijden te werken. Je bent stressbestendig en flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit), enthousiast en beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je bent iemand die een aandeel kan hebben in de vorming en ontwikkeling van een jong, maar enthousiast team.

Werknemers contactpersoon (naam): 
Joleen van Schaik
Werknemers contactpersoon (E-mail): 
j.vanschaik@zorgburodeliemers.nl
Website voor werknemers: 
www.zorgburodeliemers.nl

Informatie voor studenten

Zorgburo De Liemers werkt met een stabiel team van werknemers. Om te stimuleren dat medewerkers zich op hun plek voelen bij Zorgburo De Liemers wordt geïnvesteerd in personeelszorg. Dit uit zich o.a. in het hanteren van goede arbeidsvoorwaarden, waar mogelijk het bieden van vaste contracten en het stimuleren van een goede werksfeer.

Door het houden van de functionerings- en (zo nodig) beoordelingsgesprekken en het periodiek houden van een tevredenheidonderzoek wil directie medewerkers stimuleren in hun werk, te weten komen wat er onder medewerkers leeft en medewerkers veiligheid en ruimte bieden om te komen met verbetervoorstellen.

Het bevorderen van de deskundigheid van de medewerkers heeft alle aandacht. Medewerkers werken volgens de meest actuele/ nieuwe methodieken. De methodieken die ingezet worden, dienen wetenschappelijk verantwoord en onderbouwd te zijn. De organisatie stelt medewerkers in staat om cursussen en trainingen te volgen, die hen op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Hiervoor wordt jaarlijks een opleidingsplan vastgesteld. Kennis die een medewerker op een (externe) bijeenkomst opdoet, wordt binnen de diverse overlegvormen aan collega’s doorgegeven. Minimaal een of twee keer per jaar geeft Autisme Centraal, het Europees kennis- en ondersteuningscentrum voor autisme (of zo nodig een ander gespecialiseerd bureau) een incompany-training aan medewerkers van Zorgburo De Liemers. Het onderwerp van de training wordt bepaald naar aanleiding van specifieke vragen van de professionals die bij Zorgburo De Liemers aan het werk zijn.

Informatie

Adres: 
Postbus 119
6900 AC Zevenaar
Nederland
Telefoon: 
0316-533333
E-mail: 
info@zorgburodeliemers.nl
Werkvelden: 
Geestelijke Gezondheidszorg