U bent hier

ZZP'er voor één op één begeleiding

18 februari 2021
Oosterhout

Omschrijving van de functie

De begeleider begeleidt één bewoner met een verstandelijke en psychiatrische beperking in de woon- en leefomgeving gericht op ontwikkeling van vaardigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid.

De betreffende bewoner woont in een groep met 9 medebewoners. Woonvorm De Passie is voor individuele ondersteuning op zoek naar een begeleider die op ZZP basis enkele uren op zaterdag beschikbaar is om individuele begeleiding te bieden. Met de bewoner wordt er gekeken hoe de dag wordt ingedeeld, de begeleider is in staat om de bewoner te motiveren activiteiten te ondernemen.

De begeleider kan in onvoorziene situaties overleggen met collega’s en de bereikbaarheidsdienst. Je werkt volgens de missie, visie en kernwaarden van Woonvorm De Passie. De kerntaken continuïteit, verbindend, familiair en groei zijn de uitgangspunten in de begeleiding.

Taken binnen de functie

• Geeft uitvoering aan de afspraken uit het begeleidingsplan en coördineert deze.

• Onderneemt één op één activiteiten met een bewoner, dit kan binnen en buiten de woonvorm plaatsvinden. Te denken aan samen een boodschap doen, op bezoek bij familie, wandelen, ondersteunen bij het opruimen van de kamer van de bewoner.

• Onderhoudt samen met collega’s het cliëntdossier.

• Is belast met de uitvoering van de begeleiding van één bewoner, bewaakt de kwaliteit van zorg, signaleert risico’s en schakelt zo nodig deskundigen in.

• Stel de wensen en behoeften van de bewoner centraal.

• Heeft aandacht voor het sociale netwerk van de bewoner.

• Draagt zorg voor een dag-invulling van bewoner, passend binnen de interesses en mogelijkheden.

• Treedt regulerend op bij conflicten en terugval; en onderneemt hierin actie.

• Ziet, indien mogelijk samen met de bewoner, toe op de communicatie, handhaving en naleving rond afspraken met de interne en externe (hulpverlenings-)contacten.

Opleidingseisen / Kennis / overige eisen

• Beschikt over een relevante zorgopleiding, minimaal MBO niveau 4.

• Ervaring in het begeleiden van bewoners met een verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische beperking is noodzakelijk.

• Kennis wordt op peil gehouden door het bijhouden van actuele ontwikkelingen in het vakgebied.

• In het bezig van een rijbewijs B

• Bereidheid om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.
• Basis computervaardigheden

• Uurtarief in overleg

Vaardigheden

Zelfstandigheid
De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd. Indien nodig kan de begeleider teruggevallen op collega’s en het management.

Sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden zoals tact, het goed kunnen luisteren en empathisch vermogen zijn van belang. Het overbruggen van tegenstellingen, omgaan met weerstanden en het stimuleren van gedragsverandering is van belang bij de begeleiding van de bewoners.

Risico’s verantwoordelijkheden en invloed
De begeleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de bewoner en alle bovenstaande taken die daarbij horen.
Je bent zorgvuldig met budget van de organisatie maar ook wanneer nodig van bewoner.

Uitdrukkingsvaardigheid
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het onderhouden van contacten met bewoners, relaties en externe instanties. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het rapporteren. Non-verbale uitdrukkingsvaardigheid is nodig in de omgang met bewoners.

Bewegingsvaardigheid
Bij het gebruik van de PC is typevaardigheid vereist.
De begeleider kan zich zelfstandig verplaatsen.

Oplettendheid
Oplettendheid is vereist bij het begeleiden van individuele- en groepsprocessen, daarnaast het bewaken van het zorgproces van de individuele bewoner.

Overige functie-eisen
Geduldig, volharding en doorzettingsvermogen zijn vereist bij het langdurig begeleiden van de bewoner. Integriteit en betrouwbaarheid zijn van belang bij het hebben van inzage in persoonlijke gegevens. Daarnaast flexibiliteit, de begeleider heeft het vermogen om zich aan te passen aan bepaalde situaties wanneer daar om gevraagd wordt of wanneer dat noodzakelijk is.

Arbeidsomstandigheden/ Inconveniënten
Bewoners wonen bij de Passie in verband met een verstandelijke en op psychiatrische beperking. Voornamelijk de psychiatrische ziektebeelden en het leiden van de bewoner wat daarbij kan horen kan confronterend zijn.

Parttime uren: 4 per week

Verwachte startdatum: ZSM

Soort dienstverband: Parttime, Freelance/ZZP

 

Details

Vacature status: 
Open
Werkvelden: 
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Welzijn
Reageren voor: 
30 september 2021
Opleidingsniveau:
MBO Niveau 3 - 4, MBO Niveau 4
Organisatie:
Postcode:
6678 BE
Plaats:
Oosterhout